Jocke Nybergs Minnesfond

För att minnas Jocke Nybergs betydelsefulla arbete och stora engagemang under sina 22 år som pistör och säkerhetschef skapades Jocke Nybergs Minnesfond.

Syfte, ansökan och utdelning

Fonden har som syfte att utveckla säkerheten hos medlemmarna i Svenska Skidanläggningars Organisation. Medlemmar i SLAO och/eller av SLAO utbildade pistörer kan ansöka om stipendium. Ansökan skickas till jockenybergsminnesfond.se Utdelningen av stipendium sker en gång per år i samband med Svenska Skidanläggningars Organisations årsmöte.

Kriterier för ansökan

  • SLAO-utbildad pistör som visat stort engagemang och vilja, och utfört något extra inom sjukvård och/eller säkerhet i våra svenska liftanläggningar.
  • SLAO-utbildad pistör som utfört någon betydelsefull utvecklingsinsats för att öka säkerheten i våra svenska liftanläggningar.
  • SLAO-anslutna liftanläggningar/skidpatrullverksamheter som har behov av ökad nivå på sjukvård/säkerhet.
  • SLAO-anslutna anläggningar som vill uppmuntra en specifik person till vidareutbildning inom säkerhetsarbete.

Hemsidan för Jockes Minnesfond är under rekonstruktion.