Till minne av Jocke Nyberg

Jocke Nyberg verkade 22 år som skidpatrullör och säkerhetsansvarig vid Tänndalens skidanläggning innan han tragiskt omkom i samband med en lavinolycka 2012 i Hamra skidanläggning.

För att hedra och minnas Jockes betydelsefulla arbete och stora engagemang inom skidsäkerhet och i synnerhet skidpatrullarbete skapades Jockes minnesfond i samband med hans bortgång.

Fonden har som syfte att bidra till utveckling av skidpatrullens arbete och därmed säkerheten för gästerna i skidanläggningarna. Skidpatrullörer med giltigt svensk certifiering kan ansöka om stipendium. Ansökan skickas till Föreningen till minne av Jocke Nyberg eller vis hemsidan, utdelning sker efter beslut i minnesfondens styrelse.

Kriterier för ansökan

  • SLAO utbildad skidpatrullörer med giltig certifiering som visar stort engagemang och vilja och som utför eller utfört något extra inom sjukvård och/eller säkerhet.
  • SLAO utbildad skidpatrullör som utför eller utfört någon betydelsefull utvecklingsinsats för att öka kunskap om sjukvård och/eller säkerhet
  • Uppmuntran till skidpatrullör för vidareutveckling inom säkerhetsarbete
  • Återföring av händelserapport skall delges övrig svenska skidpatrullörer via främst fondens hemsida och tills vidare skidpatrullens facebook sida. För dem som arbetar som instruktörer så skall information delges övriga instruktörer sjukvård/säkerhet.

Ansökan

För att ansöka om medel från fonden fyller du i formuläret som du når via knappen nedan:

Ansök härAnsök här

Bidrag till fonden

Bidrag till fonden kan lämnas till Föreningen till minne av Jocke Nyberg
Bg 328-4767
Swish nr 123 161 3801.

Postadress
Föreningen till minne av Jocke Nyberg c/o Margareta Uske,
Gubbahagsvägen 4,705 92 Örebro.