Vad har fonden gjort genom åren?

FIPS

Stöttat och medverkat för deltagande av delegationer genom åren till FIPS (Fédération International des Patruilles de Ski) www.fips-skipatrol.org där vi tagit en väldigt aktiv part i de olika special intrests groups (SIG´s) varav mest i medicin och lavin. Vi var värd för världsmötet 2009 i Åre och Jocke var mycket aktiv och uppskattad i FIPS. De nyheter och diskussioner som har varit på dessa världsmöten genom åren har bidragit till att arbeta fram en del riktlinjer rörande räddning inom skidområden. Mycket av det arbete och de handläggnings förfaranden som används idag kommer från FIPS. Däribland Junior Ski Patrol Day, nu i januari åker tre svensk skidpatrullörer i ett internationellt team, sammansatt från FIPS till OS i Kina. Medverkande nationer är: Sverige, Storbritannien (Skotland), Frankrike, USA, Kanada och Argentina. Utan FIPS hade detta inte skett.

ICAR

Stöttat medverkan av skidpatrullör (Marie Nordgren) till medverkan på ICAR (int. Commission of Alpine Rescue, www.alpine-rescue.org

Arbetet som utförts där av Marie (delegat för SVEFRO, Fjällräddarnas Riks Organisation) i medicinkommissionen har varit att arbeta och medverka i kommissionens arbete och i synnerhet arbete med psykosocial hälsa för fjällräddare och skidpatrullörer samt hypotermi och lavinmedicin. Många medicinska råd och rön har tagits hem och applicerats in i skidpatrullens arbete genom åren.

Internationellt möte om första hjälpen, Köpenhamn

Henrik Karlsson presenterade, på önskan av kongressarrangör, transport på snö. Dvs hur man kan transportera på snö och vilka hjälpmedel som finns. Många intressanta föredrag, där de intressantaste delarna presenterades tillbaka till skidpatrullen och utbildningsverksamheten.

Medverkan vid Svenska HLR rådets kongress 2021 och 2018

AVALIFE, Viktor Lugnet har arbetat med framtagande av svensk översättning i samverkan med andra samt även varit den som presenterat algoritmen.

Cecilia Lindkvist deltog i HLR rådets möte 2021 som en start för kommande verksamhet inom föreningen Ski Patrol Sweden.

Jag vill börja med att tacka Jockes minnesfond för möjligheten att delta i HLR-kongressen 2021! Två lärorika dagar i Göteborg med allt från sos-larmoperatörens perspektiv till de som utfört HLR som vardagshjältar till de perspektiv som sjuksköterskor och läkare har vid hjärtstopp.En av de lärdomar jag speciellt tog med mig som blir intressant från skidpatrullörens perspektiv är begreppet “no – no – go”, som SOS alarm tagit fram för att med lätthet kunna bedöma när HLR ska startas.Är personen vaken? Nej → Andas personen normalt? → Nej → Starta HLR! En minnesregel som gör det lättare att i en stressad situation veta när HLR ska utföras och inte. Vidare tryckte de på vikten av att du vet hur du slår på högtalare på din telefon – allt för att göra kommunikationen med SOS alarm smidigare samtidigt som du utför HLR. (Högtalarfunktionen sker såklart i de tillfällen detta är möjligt. I full snöstorm? Nej, kanske inte.) Ytterligare lärdomar är som följer: Vet du var närmaste hjärtstartare är? Bra! Varje minut som kan kortas ned för att få hjärtstartare på plats och uppkopplad ökar nämligen överlevnaden. Guidelines första hjälpen brännskador – kyl skadan i ca 20 minuter med vatten som är 14-20 grader – det vill säga LJUMMET. Det bästa är om rinnande vatten kan användas. Minnesregel: kyl skadan – värm patienten. Tips om årets julklapp för en pistör: plastfilm – vanlig plastfolie att kunna lägga runt en brännskada så snart den är kyld som skydd mot bakterier. Den stora snackisen – inblås eller inte? Fortsätt inblås! Angående bevis i forskningsvärlden finns starka kopplingar om nyttan till kompressioner men mindre tydliga till inblås. Däremot kan det inte heller ses någon stark koppling till att det inte skulle vara bra varför inblåsningarna får stanna tills annat faktaläge finns. Det som däremot påtalades var att om det är långt till ambulans – till exempel på en skidort – så kommer inblås så småningom bli nödvändigt för att ha något syre att pumpa runt i kroppen med kompressionerna. Det finns med andra ord stor anledning för pistörer att göra inblås med tanke på den ofta långa tiden som finns till ambulans. MEN! Vill du inte av någon anledning utföra inblås så är det absolut viktigaste att kompressionerna görs – hellre göra något än inget!Apropå inblås så är det viktigt att ha i åtanke att det vid hjärtstopp på barn oftast är andra anledningar till hjärtstoppet än hos vuxna. Hos barn beror det oftast på syrebrist så vid barn HLR blir det superviktigt att göra inblåsningarna! På barn HLR så startar det ju dessutom alltid med 5 inblås innan 15:2 tar vid.Under bägge dagarnas luncher hölls spännande korta föredrag i något HLR-kongressen kallade ”Science Box”. Jag fick det stora nöjet att lyssna till både Viktor Lugnets presentation om “AvaLife – Överlevnadsoptimerat beslutsstöd vid lavinolyckor och medicinskt beslutsstöd” samt till Marie som höll i en presentation om Junior Ski Patrol day.Återigen tack till Jockes minnesfond!”

Skidpatrullträff Bydalen

Jockes Minnesfond har även bidragit nationellt de två årliga mötena som hållits i Bydalen (höst 2020 och 2021) och därmed gjort det möjligt för svenska skidpatrullörer att träffas under en helg med utställning, föredrag och samkväm. Utan fonden hade detta inte heller varit möjligt.

Junior Ski Patrol

Fonden har bidragit till HLR inför 2022, detta då HLR ingår i programmet Junior Ski Patrol. TACK! Utan detta skulle 2022 års program för Junior Ski Patrol vara svårt att genomföra.